Leefloon

Het leefloon is één van de vormen die het recht op maatschappelijke integratie kan aannemen.

Het vervangt het vroegere bestaansminimum.

Net zoals dit bestaansminimum is het leefloon een zuiver financiële bijstand.

Top