Vlaanderen

Leerling

De leerling, vermeld in artikel 5, 22°, van het decreet van 8 juni 2007.

Top