Niet-hoger onderwijs

Elke type onderwijs dat niet valt onder hoger onderwijs, als vermeld in artikel 5, 16°/1, van het "> ">decreet van 8 juni 2007.

Top