Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

OCMW

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ziet erop toe dat iedereen een menswaardig leven kan leiden.

Elke gemeente heeft een OCMW dat een brede waaier van diensten biedt.

Iedereen die in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand afgestemd op zijn eigen levensomstandigheden.

Alvorens gelijk welke sociale hulp toe te kennen, doet het OCMW een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de persoon in kwestie.

Top