Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ondersteuningstoeslag

De ondersteuningstoeslag is een maandelijks bedrag als vermeld in het toekomstig artikel 56/1 van het Groeipakketdecreet waarmee de persoon met een zorgbehoefte, die een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning heeft, niet-medische hulp- en dienstverlening kan bekostigen. De ondersteuningstoeslag kan worden toegekend vanaf 1 januari 2023 en is een omvorming van het basisondersteuningsbudget.

Top