Ondersteuningstoeslag

De ondersteuningstoeslag is een maandelijks bedrag als vermeld in het toekomstig artikel 56/1 van het Groeipakketdecreet waarmee de persoon met een zorgbehoefte, die een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning heeft, niet-medische hulp- en dienstverlening kan bekostigen. De ondersteuningstoeslag kan worden toegekend vanaf 1 januari 2023 en is een omvorming van het basisondersteuningsbudget.

Top