Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ontvoerd kind

Het kind dat met een handeling wederrechtelijk onttrokken wordt aan het gezag van één ouder of van beide ouders, van vader of moeder, of van de persoon die de begunstigde was onmiddellijk voor die handeling of aan het gezag van de instelling waar het kind geplaatst was.

Tegen die handeling moet een klacht ingediend zijn of er moet aangifte van gedaan zijn bij de politie, het parket of de Belgische overheden die bevoegd is inzake ontvoerde kinderen (de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, Algemene Directie Wetgeving en fundamentele vrijheden, en de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Algemene Directie Consulaire Zaken).

Artikel 8, § 1, derde lid Groeipakketdecreet

 

Top