Openbaar ambt

Een ambt waarbij een burger op een permanente wijze aan de uitoefening van de openbare macht deelneemt.

De volgende functies worden beschouwd als 'openbare ambten':

  • gerechtsdeurwaarder,
  • notaris,
  • landmeter,
  • expert onroerende goederen,
  • radio-officier
Top