Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Openbaar ambt

Een ambt waarbij een burger op een permanente wijze aan de uitoefening van de openbare macht deelneemt.

De volgende functies worden beschouwd als 'openbare ambten':

  • gerechtsdeurwaarder,
  • notaris,
  • landmeter,
  • expert onroerende goederen,
  • radio-officier
Top