Ouderlijk gezag

Geheel van rechten en plichten van een ouder of een door de jeugdrechtbank aangewezen persoon. Die omvatten tot de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind: het recht om de woonplaats van het kind te bepalen en de verplichting te voorzien in het levensonderhoud van het kind (voeding, noodzakelijke lichaamsverzorging), het recht en de plicht om het kind op te voeden, met het oog op zijn intellectuele, morele en levensbeschouwelijke ontwikkeling,....

Art. 371 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Top