Vlaanderen

Perspectiefbiedende pleegzorg

Pleegzorg met een continu en langdurig karakter.

Artikel 2, 6°, decreet 29 juni 2012 houdende de organisatie van de pleegzorg.

Top