Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Een vorm van pleegzorg gedurende een periode van maximaal één jaar, eenmalig verlengbaar met maximaal zes maanden, waarbij een duidelijk perspectief voor het pleegkind of de pleeggast wordt ontwikkeld

Artikel 2, 7° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg

Top