Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Pleegvoogd

Een pleegvoogd wordt aangewezen bij authentieke akte opgemaakt door de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige of door een notaris, mits de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen over de minderjarige akkoord gaan.

Het gaat om iemand van minstens 25 jaar die er zich toe verbindt een niet ontvoogd minderjarig kind op te voeden en het in staat te stellen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien.

Top