Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en bepaalde tewerkstellingsmaatregelen toe.

De RVA werkt op 6 domeinen:

  • preventie
  • vergoeding
  • (her)inschakeling
  • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
  • informatie
  • controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake

Top