Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Tot 30 juni 2014 was de RKW een overheidsinstelling van de sociale zekerheid die de kinderbijslagregeling voor werknemers en de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag beheerde. Zij had de exclusieve bevoegdheid voor de uitbetaling van de gewaarborgde gezinsbijslag.

Vanaf 1 juli 2014, datum van inwerkingtreding van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW), werd de RKW vervangen door FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag.

FAMIFED heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere RKW met bijkomende bevoegdheden die betrekking hebben op de zelfstandigen en de werknemers van de overheidssector.

Top