RIP

RIP/Personeelsbestand

Consultatie- of distributiebericht (elektronische flux) van de gegevens van het gegevensbestand "Personeelsbestand" van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) betreffende de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling van een werknemer door een werkgever (DIMONA).

Top