Schooljaar

Het schooljaar, vermeld in artikel 5, 33°, van het decreet van 8 juni 2007.

Top