Schuldbemiddelaar

Beheerder (advocaat, ministeriële ambtenaar, mandataris van justitie, erkende overheids- of particuliere instelling):

  • aangewezen door de rechter in het kader van de procedure van collectieve schuldenregeling en
  • met als opdracht de schuldenaar een aflossingsplan te helpen opstellen en dat op te volgen.
Top