Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is opgericht binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het ziet er op toe dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van de persoonsgegevens.

Top