Sociaal verzekerden

Natuurlijke personen die recht hebben op sociale uitkeringen, er aanspraak op maken of kunnen maken, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun mandatarissen

Top