Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Socialezekerheidsinstellingen

De instellingen naar publiek of privaat recht die socialezekerheidsuitkeringen toekennen.

Voorbeelden: kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Top