Socialezekerheidsinstellingen

De instellingen naar publiek of privaat recht die socialezekerheidsuitkeringen toekennen.

Voorbeelden: kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Top