Vlaanderen

Specifieke ondersteuningsbehoefte

De mate waarin een kind behoefte heeft aan specifieke ondersteuning ten gevolge van een aandoening die een beperking met zich meebrengt voor het kind en zijn omgeving.

Top