Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Staatlozen

Een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd. Een staatloze is dus een persoon zonder nationaliteit.

Top