Staatlozen

Een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd. Een staatloze is dus een persoon zonder nationaliteit.

Top