Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder die door verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap en van de persoon met wie hij een gezin vormt.
Met bepaalde inkomsten wordt echter geen rekening gehouden voor de berekening van de tegemoetkoming..

Een persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wil ontvangen, moet in België gedomicilieerd zijn en er effectief verblijven. Hij moet ook een van de nationaliteiten hebben die de wet voorschrijft.

Hij moet de aanvraag om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Top