Toelagen in het kader van het gezinsbeleid

a) de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 5, §1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980;

b) de selectieve participatietoeslagen;

c) de andere toelagen die de overheid toekent in het kader van het gezinsbeleid, vermeld in artikel 5, §1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, namelijk de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslagen en de ondersteuningstoeslag.

Top