Verblijfplaats

De feitelijke plaats waar de persoon gewoonlijk verblijft.

Art. 3, § 1, 47° Groeipakketdecreet

Top