Verjaring

Wettelijk voorziene tijdruimte in het kader van de gezinsbijslag voor het bekomen van een uitkering of voor de terugvordering van een onverschuldigde betaling.

Top