Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Verjaring

Wettelijk voorziene tijdruimte in het kader van de gezinsbijslag voor het bekomen van een uitkering of voor de terugvordering van een onverschuldigde betaling.

Top