Wettelijke rentevoet

De wettelijke rentevoet wordt tijdens de maand januari in het Staatsblad gepubliceerd door de algemene administratie van de schatkist van de FOD Financiën.

Top