Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Zittingsblad

Volgens het Gerechtelijk Wetboek is het zittingsblad (proces-verbaal van de terechtzitting) een officieel document dat door de rechter (familierechter) en de griffier wordt ondertekend en waarvan de vermeldingen ambtshalve bewijskracht bezitten tot bewijs van het tegendeel.

Top