Zittingsblad

Volgens het Gerechtelijk Wetboek is het zittingsblad (proces-verbaal van de terechtzitting) een officieel document dat door de rechter (familierechter) en de griffier wordt ondertekend en waarvan de vermeldingen ambtshalve bewijskracht bezitten tot bewijs van het tegendeel.

Top