Vlaanderen

Zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoefte

Het bedrag dat wordt toegekend, bovenop het basisbedrag, voor een rechtgevend kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Het bedrag is gekoppeld aan de ernst van de ondersteuningsbehoefte.

Top