| Nieuw - Mededeling E/3-1 - Nieuwe gezinsbijslag in Polen

Mededeling E/3-1 - Nieuwe gezinsbijslag in Polen

Vanaf 1 januari 2022, kent Polen een nieuwe gezinsbijslag, de gezinszorgtoeslag (Rodzinny kapitał opiekuńczy of RKO) toe aan de gezinnen. De gezinszorgtoeslag dient beschouwd te worden als een klassieke gezinsbijslag en valt onder toepassing van de Europese verordeningen inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Deze nieuwe gezinsbijslag wordt in mededeling  E/3-1 toegelicht.

 

Top