Vlaanderen

CO 1112 van 11 juli 1983 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van GW (Art. 47, Art. 62 §3 en §4, en Art. 63 GW) - Beroep bij de arbeidsrechtbank - Betekenis van de vonnissen - Interpretatie (uittreksels)

Tabs

Top