Vlaanderen

CO 1201 van 17 december 1987 - KB van 12 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gehandicapt kind moet voldoen om de kinderbijslag te genieten bij toepassing van Art. 47 van SWKL

Tabs

Top