Artikel 15 BVR R&P Begunstigden

  De uitbetalingsactor verzaakt ambtshalve aan de terugvordering als het bedrag kleiner is dan 200 euro, wanneer de terugvordering overeenkomstig artikel 103, §1, lid 2 dient te worden uitgevoerd.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 21 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden “bij dwangbevel” opgeheven.

  gearchiveerde versie 

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top