Vlaanderen

CO 1338 van 5 juli 2002 - Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW en van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 KBW

Tabs

Top