Vlaanderen

MO 593 van 3 november 2005 - Programmawet van 11 juli 2005 en Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (uittreksel) + Addendum

Tabs

Top