Vlaanderen

MO 559 van 23 maart 1999 - Wijziging van Art. 69, §1, derde lid, van de GW door de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen - Invoering van het recht van de vader om, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, als bijslagtrekkende aangeduid te worden

Tabs

Top