MO 560 van 22 april 1999 - Kosovaarse kinderen - Algemene ministeriële afwijking op basis van Art. 51, §4 van de SW - Eerste addendum van 28 juni 1999

   

  Dit addendum verduidelijkt de hoedanigheid van de Kosovaarse kinderen beoogd in de omzendbrief nr. 560 van 22 april 1999.

  De woorden "die voldoen aan de voorwaarden van de bijzondere regeling van tijdelijke bescherming voor Kosovaarse vluchtelingen" worden vervangen door de woorden "die genieten van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming van Kosovaarse vluchtelingen, bepaald in de rondzendbrief van 19 april 1999 betreffende het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen en in de rondzendbrief van 11 mei 1999 betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen.".

  IN 'T KORT:

  Verduidelijking van de algemene ministeriële afwijking voor Kosovaarse kinderen.

  Beperking van de uitwerking in de tijd van de algemene ministeriële afwijking voor Kosovaarse kinderen.

  Top