Vlaanderen

MO 538 van 11 augustus 1994 - KB van 23 december 1993 tot verhoging van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd in de kinderbijslagregeling voor loonarbeiders - Aanpassing van de bedragen aan de indexcijfers van de consumptieprijzen 114,43 - 112,64 en 114,89 (1988 = 100) (uittreksel)

Tabs

Top