Vlaanderen

12 augustus 1985 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de Algemene kinderbijslagwet (BS 21.8.1985)

Tabs

Top