Vlaanderen

12 augustus 1985 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend voor het kind dat onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht (BS 21.8.1985) (Afgeschaft)

Top