Vlaanderen

18 december 2001 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel voor hetwelk het Limburgs Universitair Centrum niet is onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen voor de sector gezinsbijslag en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 25.1.2002)

Tabs

Top