Vlaanderen

19 februari 2002 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 1.8.2002)

Tabs

Top