Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

18 december 2001 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel voor hetwelk het Limburgs Universitair Centrum niet is onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen voor de sector gezinsbijslag en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 25.1.2002)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel voor hetwelk "het Limburgs Universitair Centrum" niet is onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen voor de sector gezinsbijslag.

  Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2002 vatbaar voor herziening op voorstel van "het Limburgs Universitair Centrum" of van deze Rijksdienst.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top