Vlaanderen

30 november 1993 - Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert (BS 31.12.1993) (Opgeheven)

Tabs

Top