Vlaanderen

5 februari 1997 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de 'Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding' en tot vaststelling van de aanvangsadministratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 16.5.1997)

Tabs

Top