Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

T/4 van 27 augustus 2020 - Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020

  T/4 - Mededeling van het VUTG

  27 augustus 2020

  Betreft: Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020

   

  In toepassing van artikel 4 van het decreet van 27 april 2018, vindt u hieronder de bedragen terug die gelden vanaf 1 september 2020, na indexering.

  BOEK 2

   

  GEZINSBIJSLAGEN

   

  Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) (Artikel 9 en artikel 11 Groeipakketdecreet)

  € 1.144,44  

   

  Basisbedrag (maandelijks) (Artikel 13 Groeipakketdecreet)

  € 166,46  

   

  Schoolbonus (jaarlijks) (Artikel 19-20-21-22 Groeipakketdecreet)

   

  0-3 jaar

  € 20,81 

   

  4-11 jaar

  € 36,41 

   

  12-16 jaar

  € 52,02 

   

  17-24 jaar

  € 62,42 

   

  Sociale toeslagen (maandelijks) (Artikel 18 Groeipakketdecreet)

   

  < 3 kinderen

  € 52,02

   

  > 2 kinderen

  € 83,23  

   

  en inkomen onder

  € 31.605,89  

   

  > 2 kinderen

  € 62,42  

   

  en inkomen tussen

   

  € 31.605,89  

   

  € 62.424,00  

   

  Zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks) (Artikel 16 Groeipakketdecreet)

   

  Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

  € 84,02  

   

  6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

  € 111,89  

   

  9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

  € 261,11  

   

  6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

  € 431,01

   

    

   

  9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

   

  12 – 14 punten over de drie pijlers

   

  15 – 17 punten over de drie pijlers

  € 490,09 

   

  18 – 20 punten over de drie pijlers

  € 525,10 

   

   + 20 punten over de drie pijlers

  € 560,10 

   

  Wezentoeslag (maandelijks)(Artikel 15 Groeipakketdecreet)

   

  Volle wees

  € 166,46 

   

  Halfwees

  € 83,23 

   

  Pleegzorgtoeslag (maandelijks)(Artikel 17 Groeipakketdecreet)

  € 64,29

   

  Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) (artikel 52 Groeipakketdecreet)

  € 3,29

   

  Kleutertoeslag (jaarlijks) (Artikel 54 en 55 Groeipakketdecreet)

  € 135,25

   

    

   

  SELECTIEVE PARTICIPATIETOESLAGEN

   

  Schooltoeslag (jaarlijks)(Artikel 39 tot en met artikel 50 Groeipakketdecreet)

   

   

  Minimumtoeslag

  Volledige toeslag

  Uitzonderlijke toeslag

   

  Kleuteronderwijs

  € 105,98

   

  Lager onderwijs 

  € 123,67

  € 192,33

  € 249,75

   

  Secundair onderwijs

   

  Gehuwde/zelfstandige/    alleenstaande leerlingen

  € 728,67

  € 3.340,64

  -

   

  Leerlingen in 3de lj. van 3de graad voltijds technisch of beroeps- secundair

  extern

  € 286,77

  € 1.156,98

  € 1.358,47

   

  intern

  € 741,11

  € 1.902,03

  -

   

  Alle anderen voltijds secundair onderwijs

  extern

  € 238,89

  € 964,05

  € 1.131,94

   

  intern

  € 617,60

  € 1.584,98

  -

   

  Stelsel leren en werken

   

  € 200,87

  € 549,27

  € 708,59

   
   

  Verpleegkundigen in hoger beroeps- onderwijs

  extern

  € 848,06

  € 1.238,94

  -

   

  intern

  € 848,06

  € 3.720,75

  -

   

   

  BOEK 5

  GEZINSBIJSLAGEN

  KRAAMGELD

  1ste kind of meerling

  € 1.272,52

  2de of volgende kind

  € 957,42

  BASISKINDERBIJSLAGEN  

  GEWONE KINDERBIJSLAG (Artikel 210,  §2 Groeipakketdecreet) 
   

  jongste kind (laag)

  € 95,81

  2de jongste kind (midden)

  € 177,28

  3de jongste en oudere kinderen (hoog)

                       € 259,49

  geen indexering tot augustus 2025

  WEZEN (Artikel 214 Groeipakketdecreet) 

  per weeskind

  € 368,05

  FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG OF FORFAITAIRE BIJZONDERE BIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN PARTICULIER (Artikel 219 en artikel 221 Groeipakketdecreet)

  € 64,29

   

   

  SOCIALE TOESLAGEN

  TOESLAGEN VOOR EEN RECHTGEVEND KIND DAT RECHT GEEFT OP KINDERBIJSLAG VERMELD IN ARTIKEL 210,§1 OF DE GEWONE WEZENBIJSLAG (Artikel 222, §1 Groeipakketdecreet) 

  kind dat recht geeft op 92,09 EUR

  € 48,77 

  kind dat recht geeft op 170,39 EUR

  € 30,23 

  kind dat recht geeft op 254,40 EUR

  € 5,30 

  TOESLAGEN VOOR EEN RECHTGEVEND ONDER ARTIKEL 222, §2 GROEIPAKKETDECREET 

  kind dat recht geeft op 92,09 EUR

  € 104,94 

  TOESLAGEN VOOR EEN RECHTGEVEND ONDER ARTIKEL 222, §3 GROEIPAKKETDECREET 

  kind dat recht geeft op 254,40 EUR 

  € 24,38 

  LEEFTIJDSBIJSLAGEN 

  Oudste rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 EUR - artikel 44, §1 AKBW.  (Artikel 212, §2 Groeipakketdecreet

  Kind van 6 tot en met 11 jaar

   

  16,36 €

  geen indexering tot augustus 2025

  Kind van 12 tot en met 17 jaar

   

  24,92 €

  geen indexering tot augustus 2025

  Kind van 18 tot en met 24 jaar

   

  28,72 €

  geen indexering tot augustus 2025

  Rechtgevende kinderen die recht geven op kinderbijslag zoals vermeld in artikel 210, §1 - artikel 44,§2 AKBW   ( Artikel 212,§1 Groeipakketdecreet)  

  Kind van 6 tot en met 11 jaar

   

  32,63 €

  geen indexering tot augustus 2025

   Kind van 12 tot en met 17 jaar

   

  49,86 €

  geen indexering tot augustus 2025

   Kind van 18 tot en met 24 jaar

   

  63,40 €

  geen indexering tot augustus 2025

  Gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn in toepassing van artikel 213 Groeipakketdecreet 

  Kind van 1ste rang die geen supplement voor eenoudergezin ontvangt

   

  55,02 €

  geen indexering tot augustus 2025

  Andere kinderen

   

  63,40 €

  geen indexering tot augustus 2025

    

  BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING 

  Oud systeem 

  een zelfredzaamheidsgraad van 0 – 3 punten

  431,01 €

   een zelfredzaamheidsgraad van 4 – 6 punten

  471,80 €

  een zelfredzaamheidsgraad van 7 – 9 punten

  504,36 €

  Nieuw systeem – zie zorgtoeslagen boek 2

   

  INKOMENSGRENZEN SEPAR

   

  Punten leefeenheid

  Schooljaar 2019-2020

  Schooljaar 2020-2021

   

  Minimum

  Maximum

  Minimum

  Maximum

  0 punten

  € 11.808,74

  € 24.153,07

  € 12.068,53

  € 24.684,44

  1 punt

  € 20.465,08

  € 33.916,35

  € 20.915,31

  € 34.662,51

  2 punten

  € 23.089,01

  € 41.490,60

  € 23.596,97

  € 42.403,39

  3 punten

  € 25.296,38

  € 47.089,41

  € 25.852,90

  € 48.125,38

  4 punten

  € 26.629,19

  € 53.159,68

  € 27.215,03

  € 54.329,19

  5 punten

  € 27.948,13

  € 60.644,35

  € 28.562,99

  € 61.978,53

  6 punten

  € 29.266,99

  € 65.712,70

  € 29.910,86

  € 67.158,38

  7 punten

  € 30.585,88

  € 68.426,73

  € 31.258,77

  € 69.932,12

  8 punten

  € 31.904,76

  € 71.107,47

  € 32.606,66

  € 72.671,83

  9 punten

  € 33.223,65

  € 73.794,25

  € 33.954,57

  € 75.417,72

  10 punten

  € 34.542,54

  € 76.652,59

  € 35.302,48

  € 78.338,95

  11 punten

  € 35.861,49

  € 79.167,95

  € 36.650,44

  € 80.909,64

  12 punten

  € 37.180,34

  € 81.969,06

  € 37.998,31

  € 83.772,38

  13 punten

  € 38.499,24

  € 84.598,76

  € 39.346,22

  € 86.459,93

  14 punten

  € 39.818,18

  € 87.285,60

  € 40.694,18

  € 89.205,88

  15 punten

  € 41.102,63

  € 89.972,35

  € 42.006,89

  € 91.951,74

  16 punten

  € 42.312,77

  € 92.659,23

  € 43.243,65

  € 94.697,73

  17 punten

  € 43.522,91

  € 95.346,02

  € 44.480,41

  € 97.443,63

  18 punten

  € 44.733,01

  € 98.032,81

  € 45.717,14

  € 100.189,53

  19 punten

  € 45.943,15

  € 100.719,71

  € 46.953,90

  € 102.935,54

  20 punten

  € 47.153,27

  € 103.406,48

  € 48.190,64

  € 105.681,42

   

  GRENSBEDRAGEN BESTAANSMIDDELEN

   

  Gedeelte dat niet wordt teruggevorderd

  Grensbedrag 2019

   

  Grensbedrag 2020

  100%

  € 1.128,00

   

  € 1.150,56

  90%

  € 1.190,67

   

  € 1.214,48

  80%

  € 1.253,34

   

  € 1.278,41

  70%

  € 1.316,01

   

  € 1.342,33

  60%

  € 1.378,68

   

  € 1.406,25

  50%

  € 1.441,35

   

  € 1.470,18

  40%

  € 1.504,02

   

  € 1.534,10

  30%

  € 1.566,69

   

  € 1.598,02

  20%

  € 1.629,36

   

  € 1.661,95

  10%

  € 1.692,00

   

  € 1.725,84

  0%

  meer dan € 1.692,00

   

  meer dan € 1.725,84

   

  Bilaterale akkoorden

   

  Marokko, Tunesië en Turkije

  1ste kind

  € 28,88

  2de kind

  € 30,68

  3de kind

  € 32,49

  4de kind

  € 34,29

  Alle andere bilaterale akkoorden

  Rang 1

  € 95,81

  Rang 2

  € 177,28

  Rang 3

  € 259,49

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top