T/5 van 23 augustus 2022 - Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2022

 T/5 - Mededeling van het VUTG

23 augustus 2022

Betreft: Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2022

 

In toepassing van artikel 4 van het decreet van 27 april 2018, vindt u hieronder de bedragen terug die gelden vanaf 1 september 2022, na indexering.

BOEK 2

GEZINSBIJSLAGEN

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) (Artikel 9 en artikel 11 Groeipakketdecreet)

€ 1.190,68  

Basisbedrag (maandelijks) (Artikel 13 Groeipakketdecreet)

€ 171,49  

Schoolbonus (jaarlijks) (Artikel 19-20-21-22 Groeipakketdecreet)

0-4 jaar

€ 21,65 

5-11 jaar

€ 37,88

12-17 jaar

€ 54,12 

18-25 jaar

€ 64,94 

Sociale toeslagen (maandelijks) (Artikel 18 Groeipakketdecreet)

< 3 kinderen

€ 54,12

> 2 kinderen

€ 86,59

en inkomen onder

€ 32.882,77

> 2 kinderen

€ 64,94

en inkomen tussen

 

€ 32.882,77

€ 64.945,93

Zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks) (Artikel 16 Groeipakketdecreet)

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

€ 87,41

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 116,41

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 271,66

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

€ 448,42

 

  

9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

12 – 14 punten over de drie pijlers

15 – 17 punten over de drie pijlers

€ 509,89

18 – 20 punten over de drie pijlers

€ 546,31

 + 20 punten over de drie pijlers

€ 582,73

Wezentoeslag (maandelijks)(Artikel 15 Groeipakketdecreet)

Volle wees

€ 173,19

Halfwees

€ 86,59

Pleegzorgtoeslag (maandelijks)(Artikel 17 Groeipakketdecreet)

€ 66,89

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) (artikel 52 Groeipakketdecreet)

€ 3,43

Kleutertoeslag (jaarlijks) (Artikel 54 en 55 Groeipakketdecreet)

€ 140,72

  

SELECTIEVE PARTICIPATIETOESLAGEN

Schooltoeslag (jaarlijks)(Artikel 39 tot en met artikel 50 Groeipakketdecreet)

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 107,47

Lager onderwijs 

€ 125,41

€ 195,04

€ 253,26

Secundair onderwijs

Gehuwde/zelfstandige/    alleenstaande leerlingen

€ 738,91

€ 3.387,57

-

Leerlingen in 3de lj. van 3de graad voltijds technisch of beroeps- secundair

extern

€ 290,80

€ 1.173,24

€ 1.377,56

intern

€ 751,52

€ 1.928,75

-

Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

€ 242,24

€ 977,60

€ 1.147,84

intern

€ 626,27

€ 1.607,24

-

Stelsel leren en werken

 

€ 203,70

€ 556,98

€ 718,54

Verpleegkundigen in hoger beroeps- onderwijs

extern

€ 859,98

€ 1.256,34

-

intern

€ 859,98

€ 3.773,03

-

BOEK 5

GEZINSBIJSLAGEN

KRAAMGELD

1ste kind of meerling

€ 1.272,52

2de of volgende kind

€ 957,42

BASISKINDERBIJSLAGEN  

GEWONE KINDERBIJSLAG (Artikel 210,  §2 Groeipakketdecreet) 
 

jongste kind (laag)

€ 98,71

2de jongste kind (midden)

€ 182,64

3de jongste en oudere kinderen (hoog)

                     € 259,49

geen indexering tot augustus 2025

WEZEN (Artikel 214 Groeipakketdecreet) 

per weeskind

€ 382,92

FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG OF FORFAITAIRE BIJZONDERE BIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN PARTICULIER (Artikel 219 en artikel 221 Groeipakketdecreet)

€ 66,89

 

 

SOCIALE TOESLAGEN

TOESLAGEN VOOR EEN RECHTGEVEND KIND DAT RECHT GEEFT OP KINDERBIJSLAG VERMELD IN ARTIKEL 210,§1 OF DE GEWONE WEZENBIJSLAG (Artikel 222, §1 Groeipakketdecreet) 

kind dat recht geeft op 92,09 EUR

€ 50,75 

kind dat recht geeft op 170,39 EUR

€ 31,45 

kind dat recht geeft op 254,40 EUR

€ 5,52 

TOESLAGEN VOOR EEN RECHTGEVEND KIND ONDER ARTIKEL 222, §2 GROEIPAKKETDECREET 

kind dat recht geeft op 92,09 EUR

€ 109,18 

TOESLAGEN VOOR EEN RECHTGEVEND KIND ONDER ARTIKEL 222, §3 GROEIPAKKETDECREET 

kind dat recht geeft op 254,40 EUR 

€ 25,37 

LEEFTIJDSBIJSLAGEN 

Oudste rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 EUR - artikel 44, §1 AKBW.  (Artikel 212, §2 Groeipakketdecreet

Kind van 6 tot en met 11 jaar

 

€ 16,36

geen indexering tot augustus 2025

Kind van 12 tot en met 17 jaar

 

€ 24,92

geen indexering tot augustus 2025

Kind van 18 tot en met 24 jaar

 

€ 28,72

geen indexering tot augustus 2025

Rechtgevende kinderen die recht geven op kinderbijslag zoals vermeld in artikel 210, §1 - artikel 44,§2 AKBW   ( Artikel 212,§1 Groeipakketdecreet)  

Kind van 6 tot en met 11 jaar

 

€ 32,63

geen indexering tot augustus 2025

 Kind van 12 tot en met 17 jaar

 

€ 49,86

geen indexering tot augustus 2025

 Kind van 18 tot en met 24 jaar

 

€ 63,40

geen indexering tot augustus 2025

Gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn in toepassing van artikel 213 Groeipakketdecreet 

Kind van 1ste rang die geen supplement voor eenoudergezin ontvangt

 

€ 55,02

geen indexering tot augustus 2025

Andere kinderen

 

€ 63,40

geen indexering tot augustus 2025

  

BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING 

Oud systeem 

een zelfredzaamheidsgraad van 0 – 3 punten

€ 448,42

 een zelfredzaamheidsgraad van 4 – 6 punten

€ 490,86

een zelfredzaamheidsgraad van 7 – 9 punten

€ 524,74

Nieuw systeem – zie zorgtoeslagen boek 2

INKOMENSGRENZEN SEPAR 

Punten leefeenheid 

Schooljaar 2021-2022 

Schooljaar 2022-2023 

  

Minimum 

Minimum 

Minimum 

Maximum 

0 punten 

€ 12.153,01 

€ 12.153,01 

€ 12.238,08 

€ 25.031,23 

1 punt 

€ 21.061,72 

€ 21.061,72 

€ 21.209,15 

€ 35.149,49 

2 punten 

€ 23.762,15 

€ 23.762,15 

€ 23.928,49 

€ 42.999,11 

3 punten 

€ 26.033,87 

€ 26.033,87 

€ 26.216,11 

€ 48.801,50 

4 punten 

€ 27.405,54 

€ 27.405,54 

€ 27.597,38 

€ 55.092,46 

5 punten 

€ 28.762,93 

€ 28.762,93 

€ 28.964,27 

€ 62.849,27 

6 punten 

€ 30.120,24 

€ 30.120,24 

€ 30.331,08 

€ 68.101,89 

7 punten 

€ 31.477,58 

€ 31.477,58 

€ 31.697,92 

€ 70.914,59 

8 punten 

€ 32.834,91 

€ 32.834,91 

€ 33.064,75 

€ 73.692,79 

9 punten 

€ 34.192,25 

€ 34.192,25 

€ 34.431,60 

€ 76.477,26 

10 punten 

€ 35.549,60 

€ 35.549,60 

€ 35.798,45 

€ 79.439,53 

11 punten 

€ 36.906,99 

€ 36.906,99 

€ 37.165,34 

€ 82.046,34 

12 punten 

€ 38.264,30 

€ 38.264,30 

€ 38.532,15 

€ 84.949,30 

13 punten 

€ 39.621,64 

€ 39.621,64 

€ 39.898,99 

€ 87.674,61 

14 punten 

€ 40.979,04 

€ 40.979,04 

€ 41.265,89 

€ 90.459,13 

15 punten 

€ 42.300,94 

€ 42.300,94 

€ 42.597,05 

€ 93.243,57 

16 punten 

€ 43.546,36 

€ 43.546,36 

€ 43.851,18 

€ 96.028,13 

17 punten 

€ 44.791,77 

€ 44.791,77 

€ 45.105,31 

€ 98.812,62 

18 punten 

€ 46.037,16 

€ 46.037,16 

€ 46.359,42 

€ 101.597,10 

19 punten 

€ 47.282,58 

€ 47.282,58 

€ 47.613,56 

€ 104.381,69 

20 punten 

€ 48.527,97 

€ 48.527,97 

€ 48.867,67 

€ 107.166,14 

GRENSBEDRAGEN BESTAANSMIDDELEN 

Gedeelte dat niet wordt teruggevorderd 

Grensbedrag 01/09/2021 

  

Grensbedrag 01/09/2022 

100% 

€ 1.173,57 

  

€ 1.197,04 

90% 

€ 1.238,77 

  

€ 1.263,55 

80% 

€ 1.303,98 

  

€ 1.330,06 

70% 

€ 1.369,18 

  

€ 1.396,56 

60% 

€ 1.434,38 

  

€ 1.463,07 

50% 

€ 1.499,58 

  

€ 1.529,57 

40% 

€ 1.564,78 

  

€ 1.596,08 

30% 

€ 1.629,98 

  

€ 1.662,58 

20% 

€ 1.695,19 

  

€ 1.729,09 

10% 

€ 1.760,36 

  

€ 1.795,57 

0% 

meer dan € 1.760,36 

  

meer dan € 1.795,57 

BILATERALE AKKOORDEN 

Marokko, Tunesië en Turkije 

1ste kind 

€ 29,75 

2de kind 

€ 31,60 

3de kind 

€ 33,47 

4de kind 

€ 35,33 

Alle andere bilaterale akkoorden 

Rang 1 

€ 98,71 

Rang 2 

€ 182,64 

Rang 3 

€ 259,49 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top