Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

INT/1 van 8 november 2019 - Belgisch-Israëlische overeenkomst

   

  Mededeling van het VUTG van 8 november 2019 - Internationaal - 1

  Betreft: Belgisch-Israëlische overeenkomst

   

  In het kader van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël van 24 maart 2014 en de Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël van 19 april 2018, werd overeengekomen dat Famifed het verbindingsorgaan is en dat de kinderbijslagfondsen individueel bevoegd zijn om administratieve hulp en aanvragen om terugbetaling te vragen. Artikel 3 van de Administratieve schikking bepaalt verder dat die fondsen bevoegd zijn, maar zonder ze uitdrukkelijk te vermelden.

  Zodra de fondsen ingelicht werden over die overeenkomst, verstuurden ze hun aanvragen naar Israël. Dat land weigerde echter hun vragen te beantwoorden.

  Naar aanleiding van een vraag heeft Orint als nieuw verbindingsorgaan bemiddeld met Israël. Na talrijke contacten en verschillende weigeringen van de Staat Israël werd er een nieuwe werkwijze afgesproken.

  Israël stemde er mee in enkel te communiceren met het nieuwe verbindingsorgaan, Orint, en met de regulatoren van de entiteiten: het VUTG voor Vlaanderen, het AViQ voor Wallonië, Iriscare voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ostbelgien voor de Duitstalige Gemeenschap en niet meer rechtstreeks met de kinderbijslagfondsen/uitbetalingsactoren.

  Te volgen werkwijze voor de uitbetalingsactoren:

  • Elke uitbetalingsactor dient één SPOC (Single Point of Contact) aan te duiden die instaat voor de contacten met het VUTG betreffende de Belgisch-Israëlische overeenkomst.

  De aangeduide SPOC (e-mailadres) dient voor 30/11/2019 te worden meegedeeld aan: info@groeipakket.be met vermelding van SPOC Belgisch-Israëlische overeenkomst als onderwerp.

  • (Aan)vragen in het kader van de Overeenkomst worden door de SPOC van de uitbetalingsactor verstuurd naar het mailadres: info@groeipakket.be

  Elke mail bevat als onderwerp: “Belgisch-Israëlische overeenkomst”, eventueel aangevuld met een referentienummer.

  • Het VUTG verstuurt een ontvangstmelding naar de SPOC en maakt de (aan)vraag over aan Israël.
  • Bij ontvangst van het antwoord, maakt het VUTG dit over aan de SPOC van de uitbetalingsactor

  Opmerking: als SPOC kan best een generiek mailadres worden opgegeven om te vermijden dat bij afwezigheid van een aangeduide medewerker het mailverkeer niet wordt opgevolgd.

   

  Meegedeeld via mail van 12 november 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top