Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/13 van 28 februari 2020 - Inkanteling voorzieningen GES+ en OBC van VAPH naar Agentschap Opgroeien

  Mededeling van het VUTG van 28 februari 2020 - Algemeen - 13

  Betreft: Inkanteling voorzieningen GES+ en OBC van VAPH naar Agentschap Opgroeien

   

  Sedert 1 januari 2020 zijn de jongeren die verblijven in voorzieningen GES+ (gedrags- en emotionele stoornis) en OBC (observatie- en behandelcentrum) ingekanteld naar het Agentschap Opgroeien. Hierdoor dient het twee derde van de gezinsbijslagen bij elke residentiële opname van een minderjarige in dergelijke voorzieningen aan de Vlaamse Overheid (Fonds Jongerenwelzijn) te worden uitbetaald.

  Onderaan deze mededeling vindt u een lijst van voorzieningen met een erkenning als GES+ of OBC die voortaan onder het Agentschap Opgroeien vallen.
  Voor deze voorzieningen dient het twee derde niet langer aan de instelling zelf, maar aan Jongerenwelzijn gestort te worden.

  Door de inkanteling zal Jongerenwelzijn een nieuw plaatsingsbericht[1] (D227) versturen voor alle geplaatste kinderen op wie de inkanteling van toepassing is.

  Opgelet:
  Sommige voorzieningen hebben een dubbele erkenning als MFC (Multifunctioneel centrum) binnen VAPH en als GES+ of OBC binnen het Agentschap Opgroeien. Het is dus mogelijk dat kinderen die in dezelfde instelling geplaatst zijn, afhankelijk van het type module, onder het Agentschap Opgroeien of het VAPH vallen. In het eerste geval zal er voor dergelijke plaatsingen een D227 verstuurd worden en in het tweede geval een P3.

  Indien er tegenstrijdige attesten worden ontvangen (D227 en P3 voor hetzelfde kind) dient dit voorgelegd te worden aan plaatsingen@opgroeien.be. Ook indien u vragen van instellingen ontvangt over de plaatsingsmodaliteit in concrete dossiers, mag u deze doorverwijzen naar dit e-mailadres.

  GES+-voorzieningen

  1. O.C. Sint Idesbald/Organisatie Broeders van Liefde

  De Zilten  52, 8800 Roeselare

  1. MFC Sint Gregorius/Organisatie Broeders van Liefde

  Jules Destreélaan  67, 9050 Gentbrugge

  1. MFC De Hagewinde/Zorg en Onderwijs De Hagewinde

  Poststraat  6, 9160 Lokeren

  1. MFC De Triangel/Dienstverleningscentrum De Triangel

  Molendreef  16, 9920 Lievegem

  1. MPC Sint-Franciscus/idem

  Lostraat  175 , 1760 Roosdaal

  1. De Lovie/De Lovie

  Krombeekseweg  82, 8970 Poperinge

  1. MPI Oosterlo

  Eindhoutseweg  25, 2440 Geel

  1. Huize Tordale

  Bruggestraat  39, 8820 Torhout

  1. Stichting MM Delacroix

  Delportestraat 2, 3300 Tienen

  1. MFC De Rozenkrans/Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans

  Albert I-laan  54, 8670 Koksijde

  1. MFC Levenslust

  Scheestraat 74 , 1750 Lennik

  1. Ter Heide/Intercommunale Ver.hulp gehand.Limburg

  Klotstraat 125, 3600 Genk

  1. O.C. Sint Ferdinand/Organisatie Broeders van Liefde

  Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen

  1. MFC Bethanië

  Bethaniëstraat 74, 3600 Genk

  1. MFC Openluchtopvoeding

  Miksebaan  264 B , 2930 Brasschaat

  1. MPC Terbank

  Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven

  1. Begeleidingscentrum Dennenhof

  Deuzeldlaan 202, 2900 Schoten

  1. Het Gielsbos

  Vosselaarseweg  1, 2275 Gierle

  1. DVC Zevenbergen/Emmaüs

  Boerenkrijglaan  25, 2520 Ranst

  1. MFC Wagenschot/Pedagogisch Centrum Wagenschot

  Steenweg 2 , 9810 Nazareth

  OBC-voorzieningen

  1. OBC De Waai (Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen)

  Waaistraat 6, 9900 Eeklo

  1. OBC Ter Wende (Ter Wende - Espero)

  Mechelsevest 30, 3000 Eeklo

  1. OBC Mastenhof (DBC Openluchtopvoeding)

  Boskapellei 68, 2930 Brasschaat

  1. OBC De Berkjes (West Vlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum De Berkjes)

  Torhoutse Steenweg 511, 8200 Brugge

  1. Jeugdzorg Ter Elst (Jeugdzorg Ter Elst)

  Zandstraat 10, 2570 Duffel

  1. OBC Bethanie (vzw Bethanië)

  Bethaniestraat 74, 3600 Genk

   

  Meegedeeld via mail van 28 februari 2020 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
   

  [1] De behandeling van deze plaatsingsberichten dient te gebeuren conform punt VII van Mededeling A/2 van 11 april 2019.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top