A/13 van 28 februari 2020 - Inkanteling voorzieningen GES+ en OBC van VAPH naar Agentschap Opgroeien

Mededeling van het VUTG van 28 februari 2020 - Algemeen - 13

Betreft: Inkanteling voorzieningen GES+ en OBC van VAPH naar Agentschap Opgroeien

 

Sedert 1 januari 2020 zijn de jongeren die verblijven in voorzieningen GES+ (gedrags- en emotionele stoornis) en OBC (observatie- en behandelcentrum) ingekanteld naar het Agentschap Opgroeien. Hierdoor dient het twee derde van de gezinsbijslagen bij elke residentiële opname van een minderjarige in dergelijke voorzieningen aan de Vlaamse Overheid (Fonds Jongerenwelzijn) te worden uitbetaald.

Onderaan deze mededeling vindt u een lijst van voorzieningen met een erkenning als GES+ of OBC die voortaan onder het Agentschap Opgroeien vallen.
Voor deze voorzieningen dient het twee derde niet langer aan de instelling zelf, maar aan Jongerenwelzijn gestort te worden.

Door de inkanteling zal Jongerenwelzijn een nieuw plaatsingsbericht[1] (D227) versturen voor alle geplaatste kinderen op wie de inkanteling van toepassing is.

Opgelet:
Sommige voorzieningen hebben een dubbele erkenning als MFC (Multifunctioneel centrum) binnen VAPH en als GES+ of OBC binnen het Agentschap Opgroeien. Het is dus mogelijk dat kinderen die in dezelfde instelling geplaatst zijn, afhankelijk van het type module, onder het Agentschap Opgroeien of het VAPH vallen. In het eerste geval zal er voor dergelijke plaatsingen een D227 verstuurd worden en in het tweede geval een P3.

Indien er tegenstrijdige attesten worden ontvangen (D227 en P3 voor hetzelfde kind) dient dit voorgelegd te worden aan plaatsingen@opgroeien.be. Ook indien u vragen van instellingen ontvangt over de plaatsingsmodaliteit in concrete dossiers, mag u deze doorverwijzen naar dit e-mailadres.

GES+-voorzieningen

 1. O.C. Sint Idesbald/Organisatie Broeders van Liefde

De Zilten  52, 8800 Roeselare

 1. MFC Sint Gregorius/Organisatie Broeders van Liefde

Jules Destreélaan  67, 9050 Gentbrugge

 1. MFC De Hagewinde/Zorg en Onderwijs De Hagewinde

Poststraat  6, 9160 Lokeren

 1. MFC De Triangel/Dienstverleningscentrum De Triangel

Molendreef  16, 9920 Lievegem

 1. MPC Sint-Franciscus/idem

Lostraat  175 , 1760 Roosdaal

 1. De Lovie/De Lovie

Krombeekseweg  82, 8970 Poperinge

 1. MPI Oosterlo

Eindhoutseweg  25, 2440 Geel

 1. Huize Tordale

Bruggestraat  39, 8820 Torhout

 1. Stichting MM Delacroix

Delportestraat 2, 3300 Tienen

 1. MFC De Rozenkrans/Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans

Albert I-laan  54, 8670 Koksijde

 1. MFC Levenslust

Scheestraat 74 , 1750 Lennik

 1. Ter Heide/Intercommunale Ver.hulp gehand.Limburg

Klotstraat 125, 3600 Genk

 1. O.C. Sint Ferdinand/Organisatie Broeders van Liefde

Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen

 1. MFC Bethanië

Bethaniëstraat 74, 3600 Genk

 1. MFC Openluchtopvoeding

Miksebaan  264 B , 2930 Brasschaat

 1. MPC Terbank

Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven

 1. Begeleidingscentrum Dennenhof

Deuzeldlaan 202, 2900 Schoten

 1. Het Gielsbos

Vosselaarseweg  1, 2275 Gierle

 1. DVC Zevenbergen/Emmaüs

Boerenkrijglaan  25, 2520 Ranst

 1. MFC Wagenschot/Pedagogisch Centrum Wagenschot

Steenweg 2 , 9810 Nazareth

OBC-voorzieningen

 1. OBC De Waai (Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen)

Waaistraat 6, 9900 Eeklo

 1. OBC Ter Wende (Ter Wende - Espero)

Mechelsevest 30, 3000 Eeklo

 1. OBC Mastenhof (DBC Openluchtopvoeding)

Boskapellei 68, 2930 Brasschaat

 1. OBC De Berkjes (West Vlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum De Berkjes)

Torhoutse Steenweg 511, 8200 Brugge

 1. Jeugdzorg Ter Elst (Jeugdzorg Ter Elst)

Zandstraat 10, 2570 Duffel

 1. OBC Bethanie (vzw Bethanië)

Bethaniestraat 74, 3600 Genk

 

Meegedeeld via mail van 28 februari 2020 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
 

[1] De behandeling van deze plaatsingsberichten dient te gebeuren conform punt VII van Mededeling A/2 van 11 april 2019.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top