Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/14 van 10 maart 2020 - Debetten Sociale toeslag

  Mededeling van het VUTG van 10 maart 2020 - Algemeen - 14

  Betreft: Debetten Sociale toeslag

   

  Met “Toelichtingsnota 8 van 3/12/2019 aangaande de vaststelling en de betaling van sociale toeslagen”, hebben we richtlijnen voor de tweede toekenningsperiode van de sociale toeslagen van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 meegegeven. 

  Vanaf 1 oktober 2019 wordt er rekening gehouden met alle inkomsten die in artikel 4 BVR Sociale toeslagen zijn opgesomd.  Het onderzoek naar een sociale toeslag op basis van de automatische toekenningsprocedure, zoals beschreven in artikel 7 BVR Sociale toeslagen, gebeurt aan de hand van het aanslagbiljet met betrekking tot de inkomsten van het kalenderjaar T-2, zijnde twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de toekenningsperiode begint (inkomsten kalenderjaar 2017). Ook de kadastrale inkomsten en de niet belastbare inkosten hebben betrekking op het jaar 2017.

  Voor het uitvoeren van dit onderzoek werd een nieuwe flux ontwikkeld, die automatisch voor alle personen die deel uitmaken van een inkomstenkern de gegevens over het aanslagbiljet voor het inkomstenjaar 2017 bij de FOD Financiën opvraagt. 

  Op basis van deze gegevens vond een automatische berekening plaats eind oktober 2019.  Indien er gegevens voor die berekening ontbreken, diende de betaling te worden geschorst totdat de noodzakelijke gegevens ontvangen worden.

  We hebben vastgesteld dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij het uitvoeren van dit automatisch onderzoek.

  In een aantal dossiers werden in GPA de sociale toeslagen verder betaald tot 31/12/2019, terwijl de inkomsten in het dossier niet beschikbaar waren op 01/10/2019. 

  Het gaat hier zowel om betalingen 42bis, 50ter als de maandelijkse sociale toeslag vermeldt in artikel 18 Groeipakketdecreet.

  Deze debetten worden beschouwd als een debet Type A dat bij de begunstigde van de gezinsbijslagen niet teruggevorderd kan worden. De fout ligt immers niet aan de kant van de burger. Door de invoering van de nieuwe regelgeving kon de burger zich tijdens dit opstartjaar nog niet bewust zijn van alle consequenties die er zijn door de invoering van het Groeipakket, zeker niet wanneer dit slechts een gegeven van een aantal maanden betreft.

   

  Meegedeeld via mail van 30 april 2020 - gericht aan de uitbetalingsactorenofficiële publicatie

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top