Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/44 van 31 maart 2023 - Nieuwe inkomenscategorie sociale toeslag voor 1- en 2-kindgezinnen

  A/44 - Mededeling van het VUTG

  31 maart 2023

  Betreft: Nieuwe inkomenscategorie sociale toeslag voor 1- en 2-kindgezinnen

   

  1. Wetgevend kader

  Het Programmadecreet van 16 december 2022 voert in artikel 18, tweede lid van het Groeipakketdecreet van 2018 een nieuwe inkomenscategorie in voor 1- en 2-kindgezinnen waardoor deze kinderen recht geven op een sociale toeslag.
   

  2. Voorwaarden

  Aan welke voorwaarden dienen gezinnen te voldoen om recht te hebben op een sociale toeslag op basis van de nieuwe inkomenscategorie?

  1. De gezinsinkomsten op jaarbasis liggen tussen 31.897,531 euro en 37.213,79 euro.
  2. Enkel gezinnen met één of twee rechtgevende kinderen2 komen in aanmerking.

  De sociale toeslag waarop recht is als aan de voorwaarden voldaan is, bedraagt 32,33 euro per kind.

  Opmerking:
  Om recht te hebben op de sociale toeslag verbonden aan de nieuwe inkomenscategorie is het niet vereist dat minstens één van de kinderen recht geeft op de nieuwe bedragen van boek 2 van het Groeipakketdecreet van 2018, zoals dat wel het geval is voor het recht op de sociale toeslag voor gezinnen met meer dan twee kinderen waarvan de gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 31.897,53 euro en 60.000 euro liggen (artikel 18, tweede lid, 3° Groeipakketdecreet van 2018). Ook gezinnen met enkel kinderen die rechtgevend zijn op de overgangsbedragen uit boek 5 van het Groeipakketdecreet van 2018, hebben recht op de sociale toeslag verbonden aan de nieuwe inkomenscategorie.

   

  Voorbeeld 1

  Ouder A en ouder B wonen samen met hun 2 kinderen. Het gezinsinkomen schommelt tussen 31.897,53 euro en 37.213,79 euro. Beide kinderen ontvangen de overgangsbedragen uit boek 5 van het Groeipakketdecreet van 2018 (allebei geboren voor 1/01/2019). Beide kinderen geven recht op een sociale toeslag (midden-laag) van 32,33 euro vanaf 1/04/2023.

  Recht vanaf 1/04/2023

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Kind 1

  173,80 euro

  32,33 euro

  Kind 2

  93,93 euro

  32,33 euro

  Voorbeeld 2

  In het gezin uit voorbeeld 1 komt op 5/08/2023 een 12-jarig neefje inwonen met recht op een overgangsbedrag hoog uit boek 5 van het Groeipakketdecreet van 2018. In het gezin zijn er nu 3 kinderen die allen recht geven op de overgangsbedragen. Er is niet langer voldaan aan de voorwaarden om recht te geven op een sociale toeslag aangezien:

  In het gezin uit voorbeeld 1 komt op 5/08/2023 een 12-jarig neefje inwonen met recht op een overgangsbedrag hoog uit boek 5 van het Groeipakketdecreet van 2018. In het gezin zijn er nu 3 kinderen die allen recht geven op de overgangsbedragen. Er is niet langer voldaan aan de voorwaarden om recht te geven op een sociale toeslag aangezien:

  • er meer dan 2 kinderen in het gezin zijn
  • er niet minstens 1 kind dat rechtgevend is op de nieuwe bedragen van boek 2 van het Groeipakketdecreet van 2018 in het gezin aanwezig is.

  Recht tot 31/08/2023

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Kind 1

  173,80 euro

  32,33 euro

  Kind 2

  93,93 euro

  32,33 euro

  Recht vanaf 1/09/2023

  Kind 1

  259,49 euro

  /

  Kind 2

  173,80 euro

  /

  Kind 3

  93,93 euro

  /

  Voorbeeld 3

  In het gezin uit voorbeeld 2 wordt een nieuw kind geboren op 22/11/2023. Het gezinsinkomen is niet gewijzigd. Aangezien er vanaf de geboorte van het nieuwe kind 4 kinderen in het gezin zijn, waarvan minstens 1 met een recht op de nieuwe bedragen uit boek 2, zal er vanaf 1/11/2023 opnieuw recht zijn op een sociale toeslag (midden-hoog) voor alle kinderen op basis van artikel 18, tweede lid, 3° Groeipakketdecreet van 2018 en artikel 222, §1, tweede lid Groeipakketdecreet van 2018.

  Recht tot 30/10/2023

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Kind 1

  259,49 euro

  /

  Kind 2

  173,80 euro

  /

  Kind 3

  93,93 euro

  /

  Recht vanaf 1/11/2023

  Kind 1

  259,49 euro

  5,20 euro

  Kind 2

  173,80 euro

  29,64 euro

  Kind 3

  93,93 euro

  47,81 euro

  Kind 4

  160 euro

  73,86 euro

   

  3. Inwerkingtreding

  Deze mededeling treedt in werking vanaf 1 april 2023.

   

   

  • 1Alle bedragen in deze mededeling zijn bedragen voor indexering! Actuele bedragen kan men terugvinden in de laatste versie van Mededeling T/5.
  • 2Zelfs als de betaling van het kind geschorst is (beletsel voor de betaling), telt het verder mee voor de gezinsgrootte, zolang het zijn statuut behoudt.
  Datum van afkondiging
  Top